✔️Rządowy Program KLUB 2019 – rozstrzygnięty!
To duża pomoc dla klubów sportowych!
✔️3732 kluby ze wsparciem MSiT! Witold Bańka: Takie Programy, jak KLUB stoją u podstaw spójnej piramidy szkoleniowej. Łącznie w latach 2016-19 podpiszemy blisko 13000 umów dotacyjnych z klubami z całej Polski.
https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/8448,Znamy-wyniki-naboru-w-ramach-Rzadowego-Programu-KLUB-edycja-2019.html