🔹️Ważny komunikat Ministra Energii o cenach prądu❗

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa o cenach prądu, utrzymuje w 2019 r. ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym.

Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych ( w tym samorządy) składają natomiast do ‪29 lipca‬ br.(do poniedziałku godz.24.00 ) oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

Punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy.

Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do ‪29 lipca‬ br., decyduje data stempla pocztowego.