🇵🇱 Szanowni Państwo,
dziękujemy za ogromne poparcie w wyborach do PE oraz za głosy oddane na kandydatów PiS.
Szczególne podziękowania skierował do Państwa Prezes Jarosław Kaczyński w liście poniżej:
„….Z całego serca dziękuję Państwu za udzielenie nam poparcia w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz głosy oddane na naszych kandydatów. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za okazane nam zaufanie. To właśnie dzięki Państwu, dzięki wszystkim Osobom, które doceniły naszą wiarygodność, odnieśliśmy ten jakże cenny wyborczy sukces…” – Prezes #PiS J. #Kaczyński. #PolskaSercemEuropy