Bogu na chwałę ludziom na ratunek… 👩🏻‍🚒🚒👨🏻‍🚒🇵🇱
Strażak to jeden z najbardziej bohaterskich zawodów. Wierny przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niesie pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi.
Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Z tej okazji pragnę złożyć podziękowania za Wasz trud i poświęcenie dla ratowania zdrowia, życia i mienia ludzkiego.
Życzę Wam bezpiecznej służby i zawsze udanych akcji oraz szczęśliwych powrotów. Oby zdrowie, siły i szczęście Was nie opuszczało.
Niech służba drugiemu człowiekowi będzie źródłem satysfakcji i uznania przez ludzi.
A Święty Florian ma Was zawsze w swej opiece.
Serdeczne życzenia składam także hutnikom i kominiarzom, których Święty Florian jest również patronem.