#Kozaneckaw Sejmie – Zakończyło się#86posiedzenieSejmuRP– ostatnie posiedzenie #VIIIkadencjiSejmu.

📌Posłowie uchwalili 18 ustaw, podjęli cztery uchwały oraz rozpatrzyli senackie poprawki do jednej ustawy.

📌Izba zapoznała się także ze sprawozdaniem komisji śledczej badającej działania organów…

Więcej

Drugi i trzeci dzień 86. posiedzenia Sejmu. Podsumowanie

We wtorek i w środę (15 – 16 października) Sejm dokończył 86. posiedzenie