Dziś dobre i merytoryczne rozmowy w Gminie Świekatowo. Zapoznałam się ze sprawami związanymi z m.in infrastrukturą, problemami mieszkańców. Była to też okazja, by zobaczyć najpiękniejsze miejsca w Gminie. Dziękuję Panu Wójtowi, Pani Przewodniczącej Rady oraz Sekretarzowi. Szczególnie dziękuję Darkowi.