Dziś dwa ważne spotkania. Najpierw uczestniczyłam w Konferencji Rolnej dot. Roli Izb Rolniczych w kształtowaniu polityki rolnej, a pózniej w Przyjezierzu w spotkaniu z członkami NSZZ Solidarność Zarządu Toruńsko -Włocławskiego. Dziękuję za merytoryczne spotkanie.