Dziś kilka posiedzeń Komisji Kontroli Państwowej. Rozpatrujemy i opiniujemy wykonania budżetu państwa za 2018 r.: RIO, PIP i NIK .