Dziś kilka posiedzeń komisji. Na początek Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Rozpatrujemy 3 projekty ustaw:
1. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
2. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne.
3.o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.