Dziś owocne spotkania w Szubinie. Najpierw wraz z Radną Karoliną Domżała-Kaczmarek i przedstawicielami MKZ NSZZ Solidarność przy PGE Sylwią Słowik, Agnieszką Pisarek i Kubą Pliszka wręczyliśmy dzieciom Zespołu Szkół Specjalnych czek na 1000 złotych. Przy wręczaniu była obecna P. Danka Loch, która zwróciła się o pomoc, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Sabaciński, nauczyciele oraz dzieci. Pomoc przy moim wsparciu przekazała MKZ NSZZ Solidarność.
Kolejna wizyta miała miejsce w Parku „Wesółka”. Tam spotkałam się z młodzieżą i nauczycielami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Wręczyłam nagrody uczniom z klasy wojskowej, którzy uczestniczyli w konkursie logistycznym. Dziękuję Mjr. Odrobińskiemu za zaproszenie.
Na koniec spotkanie w Urzędzie Gminy w sprawach lokalnych.