Dziś posiedzenie Rady Ochrony Pracy w Elblągu. Omawiamy Programy profilaktyki zagrożeń zdrowia w strategi przedsiębiorstwa. Przyjęliśmy także Stanowisko ROP w sprawie nowych form świadczenia pracy.