Dziś praca w Sejmie i na Komisjach. M.in.ważne poprawki i ustawa o świadczeniu dla osób potrzebujących niezdolnych do samodzielnej egzystencji.