Dziś spotkania w Bydgoszczy mi.in. w dzielnicy Fordon. Wizytowałam budynek, który staramy się pozyskać wraz z Komendantem OSP Fordon Rafałem Adamczewskim. Budynek po szkole ma spełniać nie tylko funkcję remizy OSP, ale też oddział Pogotowia Ratunkowego, sali sportowej dla dzieci i młodzieży, siedzibę harcerstwa, Rady Osiedla oraz świetlicy dla mieszkańców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ADM, Radny Andrzej Młynski oraz mieszkańcy.