Dziś w Grudziądzu uczestniczyłam w podpisaniu porozumienia dotyczącego otwarcia oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Podpisali je Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, Ryszard Barwik, prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. W uroczystościach brali udział także Bogusław Drzastwa z-ca gip, Zbigniew Studzinski okręgowy inspektor pracy, Marzena Jedrzejewska, Waldemar Adametz- zastępcy oip, pracownicy inspekcji, związkowcy, samorządowcy.
Porozumienie zakłada przekazanie lokalu na potrzeby funkcjonowania oddziału PIP.
Pracownicy PIP będą odpowiedzialni za prowadzenie swoich ustawowych działań związanych z prawem pracy, bhp, legalności zatrudnienia, w tym kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Inspektorzy będą także upowszechniali wiedzę o przepisach za pomocą programów prewencyjnych skierowanych do pracodawców i pracowników. Ponadto będą udzielać porad i prowadzić szkolenia dla także społecznych inspektorów pracy.