Dziś w Radio w radio PiK z redaktorem Michałem Jędryką rozmawialiśmy o ustawie dotyczącej przyznania świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

http://www.radiopik.pl/21,1769,ewa-kozanecka

Ewa Kozanecka – Polskie Radio PiK

W piątek Sejm uchwalił ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. O tym św …