Dziś z rąk Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego otrzymaliśmy wraz z Marszałkiem RyszardemTerleckim nominacje na członków Rady Ochrony Pracy. Dziękuję za udział w uroczystości Ministrom Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Bożenie Borys-Szopa i Stanisławowi Szwedowi, zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogusławowi Drzastwie, Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszce Kaczmarskiej oraz Koordynatorowi PiS Grzegorzowi Nieradce.
Dziękuję za zaufanie. Nominacja ta jest dla mnie wyróżnieniem i dużym zobowiązaniem.