Dzisiaj wiele wydarzeń. Odwiedziłam dzieci w Szkole Specjalnej w Szubinie i wraz z radną Karoliną Domzala Kaczmarek i Piotrem Trzcinskim wręczyliśmy dzieciom podarunki.
Wcześniej w szubińskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której poinformowałam o perspektywach dofinansowania inwestycji gminnych i powiatowych z dotacji celowych budżetu państwa, przekazanych samorządom na usuwanie skutków nawałnicy. W konferencji wziął udział burmistrz M. Piotrkowski i z-ca W.Borys Stachowiak.
Blisko 47 milionów złotych przekazane zostało samorządom z naszego województwa na usuwanie skutków nawałnicy, która nawiedziła w sierpniu 2017 roku nasz region.
Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (26.841.265 zł) oraz z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (20.841.865 zł). Łącznie od 2016 roku MSWiA przekazało dla naszego województwa z rezerwy celowej 152.381.844 zł.
Poinformowałam również o tym, że 15 jednostek OSP z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało środki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w łącznej wysokości 6.140 tys. zł złotych.
Gmina Szubin w ramach podziałów środków na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r. otrzymała dofinansowanie na kwotę 1 824 449,36 zł z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Środki te zostaną przeznaczone na remont drogi gminnej Szaradowo-Ameryczka.
Ponadto pozyskaliśmy również środki z rezerwy celowej budżetu państwa będące w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2019 r. Za kwotę 1 150 000 zł zostaną przebudowane odcinki drogi gminnej Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki – 700 000 zł) oraz w Kornelinie (od strony wsi Kornelin – 450 000 zł).
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowie otrzymała dofinansowanie na zakupić samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 110 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 140 000 zł, brakującą część ok. 40 000 zł sfinansuje Gmina Szubin.
Burmistrz Szubina omówił proces prac związanych z odbudową Pomnika-Mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Szubinie. Głównym inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Szubin, która wykonała już dokumentację projektową. Obecnie został złożony wniosek pn. „Budowa repliki Pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.