Innowacje stymulują rozwój i zwiększają efektywność zarówno w sektorze gospodarki, jak również mają wpływ na rynek pracy📈
W kolejnej kadencji Sejmu będę więc zabiegać o to, by nasz region był miejscem nowoczesnych rozwiązań, z których będą mogli korzystać jego mieszkańcy❗️

Nasza gospodarka,…

Więcej