#Kozaneckaw#Sejmna#Komisjach ✅posiedzenie Komisji Obrony Narodowej- Komis…

      Możliwość komentowania #Kozaneckaw#Sejmna#Komisjach ✅posiedzenie Komisji Obrony Narodowej- Komis… została wyłączona


#Kozaneckaw#Sejmna#Komisjach

posiedzenie Komisji Obrony Narodowej-
Komisja pozytywnie oceniła projekt budżetu#MinisterstwaObronyNarodowejna 2020 r.
powołanie podkomisji tematycznych
posiedzenie#KomisjiPolitykiSpołecznejiRodziny, która procedowała zmianę przewodnicząceji składu…

Więcej