Od dziś rozpoczynamy prace w Sejmie RP 🇵🇱
Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny rozpatrujemy ustawę o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego, a na drugim posiedzeniu ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.