Rząd przeznaczy dodatkowe środki dla OSP. Przyjęty przez RM projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Każda #OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową. #PiS #MSWiA