#S5 Dobre wieści dla #Regionu ❗️❗️❗️

#Wiceminister #infrastruktury #Rafał #Weber podpisał dwa aneksy do programów
inwestycyjnych dla odcinków
#drogi #ekspresowej S5 #Nowe #Marzy#Świecie Południe (Dworzysko)

oraz #Świecie Południe – #Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo), zwiększające finansowanie zadań o 286 mln zł
Decyzja ministra pozwoli na kontynuowanie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców, którzy dokończą dwa odcinki S5

W marcu 2020 r. także planowane jest podpisanie umowy na dokończenie budowy
odcinka S5 #Bydgoszcz #Błonie (#Białe #Błota) – #Szubin Północ.
Dwa kolejne odcinki Nowe Marzy – Świecie i Świecie – Bydgoszcz Północ, dla których zwiększono finansowanie, są w trakcie przetargu
W ramach odcinka S5 Nowe Marzy – Świecie Południe o długości 23,3 km powstaną węzły: Nowe Marzy, Sartowice, Świecie Północ, Świecie Zachód, Świecie Południe oraz MOP Święte.
Odcinek Świecie Południe – Bydgoszcz Północ będzie miał 22,4 km długości.
Zadanie to obejmuje budowę węzłów Gruczno, Pruszcz i Koronowo oraz dwóch MOP-ów: Gruczno Wschód i Gruczno Zachód