W odpowiedzi na liczne interwencje #pracowników #placówek #handlowych przedstawiam …

W odpowiedzi na liczne interwencje #pracowników #placówek #handlowych przedstawiam pismo z interwencją skierowane do Pani #Minister #Jadwigi #Emilewicz #Marleny #Maląg #Łukasza #Szumowskiego #Jarosława #Pinkasa- #GIS w sprawie wsparcia pracowników placówek handlowych w obliczu stanu epidemii i… Więcej

W odpowiedzi na liczne interwencje #pracowników #placówek #handlowych  przedstawiam …

W odpowiedzi na liczne interwencje #pracowników #placówek #handlowych przedstawiam pismo z interwencją skierowane do Pani #Minister #Jadwigi #Emilewicz #Marleny #Maląg #Łukasza #Szumowskiego #Jarosława #Pinkasa– #GIS w sprawie wsparcia pracowników placówek handlowych w obliczu stanu epidemii i…

Więcej

Obraz może zawierać: tekstObraz może zawierać: tekst