W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbyłam spotkanie z Wiesławem Łyszczkiem- Głównym Inspektorem Pracy i Bogdanem Drzastwą- Zastępcą Głównego Inspektora Pracy.
Spotkanie dotyczyło bieżących działań Państwowej Inspekcji Pracy podejmowanych przez pracodawców w celu zapewnienia właściwych warunków pracy pracownikom narażonym na wysokie temperatury w okresie letnim oraz zatrudnianym sezonowo. Rozmawialiśmy też o realizacji planu pracy Państwowej Inspekcji Pracy i o zapewnieniu inspektorom pracy optymalnych warunków do prowadzenia skutecznej działalności kontrolnej.
Jako członek Rady Ochrony Pracy i Poseł nieustannie współpracuję z Inspekcją Pracy oraz z NSZZ „Solidarność”. Dlatego też takie cykliczne spotkania mają na celu
rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu prawa pracy i bhp, ale i również zapoznanie się z aktualnymi działaniami PIP.
https://www.pip.gov.pl/pl