W związku z wieloma prośbami #rodziców dotyczącej alienacji rodzicielskiej i uregu…

W związku z wieloma prośbami #rodziców dotyczącej alienacji rodzicielskiej i uregulowania sposobu realizacji #opieki i #kontaktów #rodzica z #dziećmi podczas epidemii #koronawirusa, wystosowałam pismo w tej sprawie do #Ministra Zbigniewa #Ziobro oraz #Sekretarza #Stanu Michała #Wójcika.

W związku z wieloma prośbami #rodziców  dotyczącej alienacji rodzicielskiej i  uregu…

W związku z wieloma prośbami #rodziców dotyczącej alienacji rodzicielskiej i uregulowania sposobu realizacji #opieki i #kontaktów #rodzica z #dziećmi podczas epidemii #koronawirusa, wystosowałam pismo w tej sprawie do #Ministra Zbigniewa #Ziobro oraz #Sekretarza #Stanu Michała #Wójcika.

Obraz może zawierać: tekstObraz może zawierać: tekst