Wczoraj i dziś rozpoczęłam prace w Sejmie. Na Radzie Ochrony Pracy przyjmujemy Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r.oraz Stanowsko w sprawie programów profilaktyki zagrożeń zdrowia w strategii przedsiębiorstwa.