Zakończyło się 8⃣1⃣. posiedzenie Sejmu ⤵️
Uchwaliliśmy ważną społecznie ustawę – nowelizację Kodeksu Karnego, zakładającą zwiększoną ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną.
W porządku prac Izby znalazło się 10 rządowych projektów ustaw m.in. projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, a także nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie projekty zostały przyjęte.
Sejm rozpatrzył i przyjął także dwa senackie projekty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego i Prawo spółdzielcze, które dalej trafią do Senatu.
W czasie posiedzenia odbyło się również ślubowanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka, który formalnie rozpoczął swoją kadencję.
Wysłuchaliśmy też informacji wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego o realizacji w 2017 roku Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

#Sejm #posłowie #debata #noweprawo #ustawa #uchwała
👨‍⚖️📖 #KodeksKarny 🛣️ #transpordrogowy 🚗 #lexUber
🚌 #PKS #autobusy #ŁączymyPolskę
💊 #wyborymedyczne♿️
🇵🇱 #KartaPolaka