Zakończyło się 85. posiedzenie Sejmu. Tego dnia najważniejszą decyzją Izby był wybór Marszałka Sejmu.…

      Możliwość komentowania Zakończyło się 85. posiedzenie Sejmu. Tego dnia najważniejszą decyzją Izby był wybór Marszałka Sejmu.… została wyłączona

Zakończyło się 85. posiedzenie Sejmu.
Tego dnia najważniejszą decyzją Izby był wybór Marszałka Sejmu. Funkcję tę powierzyliśmy Elżbiecie Witek. Poza tym uchwaliliśmy ustawę o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wybór był niezbędny w związku z rezygnacją z funkcji Marszałka Sejmu przez posła Marka Kuchcińskiego. W oświadczeniu uzasadniającym podejmowaną decyzję Marszałek Kuchciński podkreślił, że podczas swojej działalności nie złamał prawa, a liczba lotów była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami. Podkreślił także, że podróże wynikały z przyjętego modelu pracy Marszałka, aktywnego nie tylko w Sejmie i w Warszawie, ale także na terenie kraju i poza jego granicami.
Sejm uchwalił trzy ustawy. Będą one teraz przedmiotem prac Senatu
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. określa organizację i tryb przeprowadzenia spisu powszechnego. Spis ma umożliwić pozyskanie obiektywnych informacji pozwalających na efektywne podejmowanie decyzji strategicznych. Spis przeprowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Mają nim zostać objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych wprowadza ułatwienia proceduralne usprawniające budowę portów zewnętrznych (powstających w wyniku zalądowienia obszarów morskich) w ramach rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: Szczecin – Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Dalszy rozwój tych portów wymaga zwiększenia ich możliwości przeładunkowych przez budowę: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykonuje przepisy unijne. Wprowadza możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego marynarzy, mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, pracujących na statkach podnoszących banderę państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy spełnią kryteria określone w ustawie.
Ponadto Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do dwóch ustaw. Dokumenty te trafią teraz do podpisu Prezydenta
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza m.in. obniżoną stawkę VAT, w wysokości 5%, na napoje roślinne (tak zwane mleka roślinne) na bazie soi, orzechów, zbóż lub nasion. Produkty te stanowią zamiennik mleka krowiego, opodatkowanego preferencyjną pięcioprocentową stawką podatku VAT.
Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu rozszerza katalog tzw. inwestycji towarzyszących budowie terminalu LNG w Świnoujściu.