Zakończyło się 85. posiedzenie Sejmu.
Tego dnia najważniejszą decyzją Izby był wybór Marszałka Sejmu. Funkcję tę powierzyliśmy Elżbiecie Witek. Poza tym uchwaliliśmy ustawę o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wybór był niezbędny w związku z rezygnacją z funkcji Marszałka Sejmu przez posła Marka Kuchcińskiego. W oświadczeniu uzasadniającym podejmowaną decyzję Marszałek Kuchciński podkreślił, że podczas swojej działalności nie złamał prawa, a liczba lotów była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami. Podkreślił także, że podróże wynikały z przyjętego modelu pracy Marszałka, aktywnego nie tylko w Sejmie i w Warszawie, ale także na terenie kraju i poza jego granicami.
Sejm uchwalił trzy ustawy. Będą one teraz przedmiotem prac Senatu
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. określa organizację i tryb przeprowadzenia spisu powszechnego. Spis ma umożliwić pozyskanie obiektywnych informacji pozwalających na efektywne podejmowanie decyzji strategicznych. Spis przeprowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Mają nim zostać objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych wprowadza ułatwienia proceduralne usprawniające budowę portów zewnętrznych (powstających w wyniku zalądowienia obszarów morskich) w ramach rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: Szczecin – Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Dalszy rozwój tych portów wymaga zwiększenia ich możliwości przeładunkowych przez budowę: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykonuje przepisy unijne. Wprowadza możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego marynarzy, mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, pracujących na statkach podnoszących banderę państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy spełnią kryteria określone w ustawie.
Ponadto Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do dwóch ustaw. Dokumenty te trafią teraz do podpisu Prezydenta
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza m.in. obniżoną stawkę VAT, w wysokości 5%, na napoje roślinne (tak zwane mleka roślinne) na bazie soi, orzechów, zbóż lub nasion. Produkty te stanowią zamiennik mleka krowiego, opodatkowanego preferencyjną pięcioprocentową stawką podatku VAT.
Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu rozszerza katalog tzw. inwestycji towarzyszących budowie terminalu LNG w Świnoujściu.